תקנון שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 

תאריך פרסום: ה’ אדר א’ התשפ”ד 14.2.24

 

כללי

ברוכים הבאים לאתר www.dynamicbrain.co.il (אתר זה יחד עם כל תוכן המועבר באמצעי תקשורת אחרים כמו הודעות ווצאפ (WhatsApp), דואר אלקטרוני, שיחות קוליות, שיחות וידאו, ובין שהמידע נמסר באופן אנושי ובין שבאמצעות רובוט, ולרבות תכני קורס/ים, סדנא/ות, תכנית/תכניות ומידע אחר הנמסר על ידי הנהלת האתר או מי מטעמה, יקראו להלן כולם יחד: “האתר“). האתר מופעל על ידי יונית שינטל ו/או מי מטעמה (להלן: “הנהלת האתר“, “אנו” וכיו”ב).

מטרתם של תנאי שימוש אלה (להלן: “תנאי השימוש“) הוא להסדיר את השימוש ותנאי השימוש שלך, גולש באתר , ושל מי שאתה אפוטרופוסו החוקי (להלן: “אתה”, “המשתמש”, “לך”, “שלך”, וכיו”ב), באתר, בשירותים ובמוצרים המוצגים בו. בבקשה קרא בעיון את תנאי השימוש לפני ביצוע שימוש באתר, מכיוון שהכניסה לאתר והשימוש בו מהווים הסכמה על ידך לתנאי שימוש אלו.

הנהלת האתר מייחסת חשיבות רבה לתנאי השימוש. תנאי השימוש מהווים הסכם בין הנהלת האתר לבינך ובין הנהלת האתר לבין המשתמשים, ומצפה ממך ומכל המשתמשים באתר לנהוג בהתאם לתנאי השימוש. בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש, הנהלת האתר שומרת על זכותה לנקוט בצעדים משפטיים או בכל צעד לה היא זכאית על פי דין, כנגד המפר ו/או מי מטעמו. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אתה נדרש להימנע משימוש באתר ובתכניו וכן להימנע משימוש במוצרים ובשירותים המוצגים באתר בין אלו המוצגים למכירה ובין אלו המוצגים בחינם לרווחת המשתמשים.

 

השימוש באתר זה על כל התכנים והשירותים המוצגים ו/או המוצעים בו, לרבות תכנים המוצגים בעל פה, ולרבות תכנים המוצגים כחלק מהדרכות אונליין, שיחות וידאו (לרבות מפגשי זום), בין כחלק ובין שאינן כחלק מתכניות המשווקות במסגרת האתר, בין שבתשלום ובין שאינן בתשלום, ולרבות כל מידע המגיע אליך מהנהלת האתר בכל צורה ו/או מדיה שהיא, לרבות הורדה של קבצים, הודעות ווצאפ (WhatsApp), דואר אלקטרוני, שיחות קוליות, ובין שהמידע נמסר באופן אנושי ובין שבאמצעות רובוט, ולרבות כל תוכן המופק מאלה (להלן יחד: “תוכן האתר“), עשויים להשתנות מעת לעת.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים, וכל שינוי או עדכון יהא תקף באופן מיידי עם פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר. תנאי השימוש אשר יחולו על משתמש יהיו תנאי השימוש אשר היו מפורסמים באתר בעת המאוחר מבין (1) ביקורו האחרון של המשתמש באתר או (2) בעת התקשרותו האחרונה עם הנהלת האתר בקשר למוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר. עליך לבדוק את תנאי השימוש באופן תדיר כדי להתעדכן בשינויים. במקרה שבו ביצעת שימוש באתר לאחר פרסום השינויים, הרי שתהא כפוף ומחויב לתנאי השימוש יחד עם השינויים שבוצעו בהם.

 

אחריות מקצועית וכללית (אין מדובר על מדיניות ביטולים והחזרים – ראה “מדיניות ביטולים” בהמשך תנאי השימוש)

ראשית יצויין כי האתר מספק מידע בלבד. אין באף אחד מתכני האתר, ו/או הכתוב באתר, משום מתן יעוץ כזה או אחר ובפרט אין בהם משום מתן יעוץ פסיכולוגי, פסיכיאטרי או רפואי כזה או אחר ובוודאי אינו מהווה תחליף ליעוץ מכל סוג שהוא ובפרט אינו מהווה תחליף ליעוץ פסיכולוגי, פסיכיאטרי או רפואי. כל המסתמך על תוכן האתר, עושה זאת על אחריותו המלאה.

תוכן האתר אינו מתיימר למצות את מכלול המקרים והנסיבות. ההיפך הוא הנכון, בעריכת תוכן האתר הונחו הנחות רבות אשר נכונות לקבוצת מקרים כלליים בלבד, ועל כן בכל מקום שבו נדרש מענה של פסיכולוג, פסיכיאטר או רופא פרטני אנו מפצירים בך לפנות/להעזר בשירותיו של פסיכולוג, פסיכיאטר או רופא, חלקם או כולם, לפי המתאים.

הנהלת האתר אינה מתחייבת כי תוכן האתר (לדוגמא בלבד: “התכנית” כהגדרתה מטה שעניינה הדרכה להורים כיצד לעזור לילדים להפסיק עם הרטבת לילה) יביאו לתוצאות חיוביות כלשהן. למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בתוכן האתר כהתחייבות כלשהי של הנהלת האתר לתוצאות חיוביות כלשהן (לדוגמא בלבד: הנהלת האתר אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב כי “התכנית” כהגדרתה מטה, אכן תביא בסופו של דבר להפסקה של הרטבות הלילה של הילד). הנהלת האתר ממליצה למשתמש אשר רכש תכנית כלשהי, לבקש תמיכה אישית מהנהלת האתר בדרכי ההתקשרות המופעים מטה תחת הכותרת “הודעות מאיתנו ותקשורת נוספת”. קבלת תמיכה אישית ופעולה על פיה מגדילה באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת תוצאות חיוביות במסגרת תכנית, אך עדיין אינה מבטיחה ולו במעט קבלת תוצאות חיוביות כלשהן. משתמש העושה שימוש בתוכן האתר עושה זאת על אחריותו הבלעדית והמלאה. בפרט, לא ינתן כל החזר כספי בשל כך שהתוכן שנרכש ו/או שהוצג לא הביא לתוצאות אליהן כיוון תוכן האתר, המשתמש או הנהלת האתר, במוצהר או שלא במצהר.

תוכן האתר אינו מדע מדויק, ואופן יישומו לרבות תוצאות יישומו, משתנים בהתאם לגורמים ולנסיבות המשתנים בין אדם לאדם ובין משתמש למשתמש. כך לדוגמה התפתחות הבעיה ואופן התגובה שונים בין אדם לאדם ובין משתמש למשתמש. מרכיב חוסר הוודאות תמיד יהיה גדול יותר מהמרכיב המדעי המוצג בתוכן האתר. על כן המשתמש הבוחר לעשות שימוש בתוכן האתר מבין כי להנהלת האתר אין ולא יהיו אף פעם, פתרונות ו/או תשובות מלאות וודאיות לבעיות המוצגות במסגרת האתר, ואף אין לה גם פתרונות ו/או תשובות ודאיות ומדויקות על תוצאות יישומו של תוכן האתר בכל מצב נתון. יודגש עוד כי יישום תוכן האתר כרוך בסיכון מובנה. המשתמש בתוכן האתר עושה זאת לרוב עקב בעיה קיימת, ועל כן תוצאה בלתי רצויה יכולה להוות חלק טבעי מהתפתחות אותה הבעיה, או סיבוך טבעי של השימוש בתוכן האתר שאיננו ניתן למניעה ו/או לחיזוי מראש – שכן כאמור אין מדובר במדע מדויק. בכל מקרה, כאמור, הנהלת האתר ממליצה להוועץ בגורם טיפולי מתאים לרבות רופא ו/או פסיכיאטר ו/או פסיכולוג לפני כל שימוש בתוכן האתר, ומדגישה שוב כי תוכן האתר אינו מהווה יעוץ ו/או טיפול כאמור.

 

כל שימוש באתר ובתוכן האתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהנהלת האתר אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות תוכן האתר. אין להסתמך ו/או לקחת החלטות על בסיס תוכן האתר, וכל המסתמך או לוקח החלטות על בסיס תוכן האתר עושה זאת על דעתו ואחריותו המלאה. יודגש שוב כי אין הנהלת האתר ו/או האתר מתיימרים להיות גורם טיפולי או מקצועי מנחה. מומלץ בעת הצורך לפנות לגורמי מקצוע מוכשרים. מלוא האחריות הבלעדית בשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים ו/או בתוכן האתר מוטלת על המשתמש והוא מצהיר כי הוא מודע לכל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש כאמור וכי עשה את כל הבדיקות הנדרשות מצידו טרם שימוש כאמור, טרם הסתמכות כלשהי על תוכן האתר וטרם ביצוע פעולה כלשהי לרבות פעולה הקשורה ישירות בחייו של המשתמש. לא תהיה אף טענה כלפי הנהלת האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף. 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומבלי שהדבר יתפרש כמטיל אחריות כלשהי על הנהלת האתר במקרים שאינם מהמקרים המובאים להלן, בכל מקרה שבו משתמש האתר עונה על אחד או יותר מהקריטריונים המובאים להלן באופן זמני או קבוע, הנהלת האתר מפצירה בו, לפנות ליעוץ מיוחד בטרם ביצוע כל פעולה הנובעת מהאתר או מתוכן האתר: (א) משתמש הנוטל, או נטל לאחרונה, תרופות מכל סוג שהוא; (ב) משתמש הנמצא, או שהיה לאחרונה, במעקב רפואי ו/או פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי; או (ג) משתמש המקבל, או קיבל לאחרונה, טיפול רפואי אחר מכל סוג שהוא. כאמור, העושה שימוש באתר עושה זאת על דעתו המלאה ולאחר קבלת יעוץ רפואי ו/או פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או כל יעוץ אחר מתאים, במיוחד (אך לא רק) במקרים המנויים לעיל תחת פסקה זו, ובכל מקרה שהוא על הנהלת האתר לא תוטל כל אחריות בשל כל פעילות כלשהי של המשתמש הנובעת במישרין או בעקיפין מהאתר או מתוכנו.

הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש ו/או השימוש השגוי באתר ו/או במוצר ו/או שירות ו/או הסתמכות על תוכן האתר, לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על המשתמש חלה האחריות המלאה והוא נושא בסיכון והחבות המלאים בעבור כל אובדן, נזק או חבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש באתר ו/או במוצר ו/או שירות, ובכל מקרה לא תהא חייבת הנהלת האתר בסכום העולה על הסכום ששולם, אם שולם, ע”י המשתמש להנהלת האתר ב-12 החודשים שקדמו ליום שבו נודע להנהלת האתר לראשונה על העלאת הטענה כלפיה.

במידה ותפר את תנאי השימוש של האתר, תהיה הנהלת האתר זכאית לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך וככל שהחוק מתיר זאת. הנך מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט) עקב הפרה של תנאי השימוש על ידך. כמו כן,  הנך  מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל טענה לנזק, תביעה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתוכן שהועלה על ידיך לאתר והודעות שנשלחו על ידך במסגרת השימוש באתר.

 

מצוקה נפשית

במידה והנך, ילדך או אחד מקרוביך, חווה מחשבות אובדניות או מחשבות על ביצוע נזק לך או לאחרים, או ככל שהנך, ילדך או אחד מקרוביך, חולה במחלה נפשית, חש במצוקה, חרדה, או סכנה אישית או נפשית עבורך או עבור אחרים, או כל סיבה אחרת בה הנך, ילדך או אחד מקרוביך, במצב חרום בריאותי ו/או נפשי ו/או אישי, או שהנך, ילדך או אחד מקרוביך,  נמצא בכל סוג אחר של מצוקה, טראומה או ניצול, עליך לפנות לטיפול רפואי/נפשי מתאים, ואין להסתמך בשום אופן על תכני האתר לרבות תכני קורס/ים, סדנא/ות, תכנית/תכניות ומידע על השיטה של הנהלת האתר. אם זהו המצב אנו מפצירים בך לפנות לקבלת עזרה ו/או ייעוץ רלוונטי. להלן מספרי טלפון אשר עשויים לסייע לך:

 • 100 – משטרת ישראל
 • 1201 – ער”ן (עזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינטרנט)
 • 101 – מגן דוד אדום
 • 1-800-30-30-12 – עזר מציון – האגף לבריאות הנפש.

בחירתך להשתמש בשירותים שמציע האתר על אף אזהרה זו הינה על אחריותך בלבד, ובשימושך באתר או בשירותים שהוא מציע אתה משחרר את הנהלת האתר מכל אחריות.

 

מצוקה רפואית

במידה והנך, ילדך או אחד מקרוביך, חווה בעיה רפואית המצריכה טיפול רפואי, או כל סיבה אחרת בה הנך, ילדך או אחד מקרוביך,  במצב חרום בריאותי, או שהנך, ילדך או אחד מקרוביך,  נמצא בכל סוג אחר של מצוקה, עליך לפנות לטיפול רפואי מתאים, ואין להסתמך בשום אופן על תכני האתר לרבות תכני קורס/ים, סדנא/ות, תכנית/תכניות ומידע על השיטה של הנהלת האתר.  אם זהו המצב אנו מפצירים בך לפנות לקבלת יעוץ ו/או טיפול רפואי רלוונטי.

בחירתך להשתמש בשירותים שמציע האתר על אף אזהרה זו הינה על אחריותך בלבד, ובשימושך באתר או בשירותים שהוא מציע אתה משחרר את הנהלת האתר מכל אחריות.

 

תקלות

הנהלת האתר עושה מאמצים על מנת שהאתר יפעל ללא תקלות ו/או באגים, אך אין אנו יכולים להתחייב שתקלות אלו לא יקרו ושהאתר יהיה זמין לך בכל עת ועל כן לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות או בשל הורדת האתר. אתה משחרר בזה את הנהלת האתר ומוותר בזה על כל טענה באשר לאירועים כאמור ו/או באשר לכל נזק העלול להגרם בעקבותיהם באופן ישיר או עקיף. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו הפרעות בזמינות האתר בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג’ או אחרים.

 

כשירות לשימוש

מי שרשאי להשתמש באתר ו/או לבצע רכישות באתר חייב לענות על כל תנאי הכשירות הבאים:

 • בן 18 שנים לפחות, כשיר משפטית על פי דין ושלא מונה לו אפוטרופוס;
 • בעל כתובת אימייל פעילה;

בשימושך באתר אתה מצהיר כי אתה עונה על כל ההגדרות המנויות לעיל. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות ולא תהיה מחוייבת כלפי אף אדם או גוף אשר אינו עונה על אחת או יותר מההגדרות לעיל.

השימוש המותר באתר ו/או בתכניו הוא פרטי בלבד, וכל שימוש מסחרי באתר ו/או בתכניו הינו אסור.

אם אתה מנוי לשירות באתר אתה מתחייב להשתמש במנוי בכפוף להגבלות ולתנאי המנוי הספציפי שרכשת כפי שהופיעו בעת הרכישה, וזאת בנוסף לתנאי השימוש.

השימוש שלך באתר יעשה רק למטרות חוקיות ובהתאם ובכפוף לכל דין. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות, ואתה משחרר בזה את הנהלת האתר מכל אחריות באשר לשימוש שאינו עולה בקנה אחד עם דרישה זו.

ככל ואתה משתמש באתר לצורך בעיה הקיימת אצל אדם אשר אינו כשיר לשימוש על פי סעיף זה, בשימושך באתר אתה מצהיר כי אתה האפוטרופוס החוקי של אותו אדם ורשאי לקבל החלטות בשמו.

 

שימוש אישי

השירותים שנרכשו באתר ו/או המוצגים בו, לרבות מנויים ומוצרים, ולרבות פרטי הגישה שלך למשתמש שלך באתר, הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. למען הסר ספק יובהר כי גם העברת המנוי ו/או פרטי הגישה שלך לקרובי משפחה מדרגה ראשונה (אך למעט בני זוג המנהלים משק בית משותף) הינה אסורה בהחלט. כל שימוש שאינו נעשה על ידי האדם או הגוף שרכש אותו הינו אסור, והוא חורג מהשימוש המותר במסגרת הרכישה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לחסום שימוש של משתמש המפר הוראה זו. כמו כן הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחייב משתמש בחיוב נוסף בגין השימוש החורג שביצע במסגרת הרכישה ואתה מסכים בזאת מראש לביצוע כל חיוב כאמור. פתיחת גישה לאתר בעקבות חסימה עקב שימוש בלתי מורשה תהא כרוכה בתשלום נוסף. שים לב  – המערכת רגישה לריבוי משתמשים, ומשתמש שיעביר את פרטי הגישה שלו לאתר לכל גורם אחר, יחסם על ידי המערכת באופן אוטומטי.

 

התכנית 

הנהלת האתר יצאה עם תכנית בלעדית למניעת הרטבת לילה הקרויה בשם “להפסיק הרטבת לילה ב-31 יום” ו/או המצויה בקישור (להלן: “התכנית”):

https://dynamicbrain.co.il/landing_page/new_bedwetting_online/

במהלך התכנית ההורה מלווה ומתודרך על ידי צוות האתר המסור (הכל כאמור בקישור לתכנית שלעיל) במשך 31 ימים בהם מוקנים לו כלים פרקטיים להפסקת הרטבת הלילה. חזון התוכנית הוא בראש ובראשונה להקל ואף להפסיק כליל את הרטבת הלילה, בדגש על שיפור איכות השינה כגורם ראשוני היוצר את הרטבת הלילה. כמו-כן, התקדמות בתהליך באופן מהנה וחוויתי ותוך חיזוק הקשר המשפחתי והקניית כישורים חיוניים עבור התפתחות הילד לאיזון דינאמי ותפקוד מיטבי ברמת גוף-רגש-שכל.

מבנה התכנית המצוי באתר הוא העדכני לרגע זה אך הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התכנית לרבות מחירה, בכל עת בהתאם לצרכים המשתנים. יודגש כי מפגשי הזום המועברים במסגרת התכנית ניתנים במהלך 31 ימי התכנית בלבד, ובשום מצב המשתמש אינו רשאי להאריך ו/או להעביר את הזכאות למפגשי הזום אל מעבר ל-31 ימי התכנית.

סעיף זה כפוף לכל האמור בתנאי שימוש אלו ואין באמור כדי לבטל או/ו לשנות תנאי מתנאי תנאי שימוש אלו, אלא אם נאמר אחרת. מדיניות הביטולים עבור התכנית היא כאמור בתנאי שימוש אלו מטה.

יום תחילת התכנית הוא היום העוקב ליום הרכישה. לא ניתן להשהות את תחילת התכנית מרגע הרכישה, והיא תתחיל מיד ביום העוקב לרכישה.

לרוכשי התכנית תתאפשר גישה לקבלת תמיכה באמצעות לשונית תמיכה המצויה באזור האישי של המשתמש באתר וזאת למשך 90 יום מיום הרכישה. לא תינתן תמיכה בתכנית מעבר לתקופה זו. ככל ומשתמש מעוניין בהארכת תקופת התמיכה, ניתן להאריך את התמיכה בכל פעם לחודש ימים נוסף בתוספת תשלום על פי תעריפי הנהלת האתר. הארכת תקופת התמיכה אינה כוללת מפגשי “זום” (Zoom). יודגש כי אין מדובר בהצעה או בהתחייבות להציע הצעה או לביצוע עסקה מצד הנהלת האתר, והנהלת האתר רשאית לסרב להארכת התמיכה (בתשלום) עבור משתמש שרוצה בכך, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

לאחד או יותר מההתנהגויות הבאות, אשר ברכישת התכנית המשתמש מתחייב שלא לפעול כאמור, בין במהלך השתתפותו בתכנית ובין לאחריה, ואף אם הופסקה השתתפותו בתכנית ו/או אף נותק ממערכת האתר, מכל סיבה שהיא (להלן: “התחייבויות המשתמש המהותיות“):

ברכישת התכנית המשתמש מתחייב שלא לפעול כאמור מטה, בין במהלך השתתפותו בתכנית ובין לאחריה, ואף אם הופסקה השתתפותו בתכנית ו/או אף נותק ממערכת האתר, מכל סיבה שהיא (להלן: “התחייבויות המשתמש המהותיות“):

 1. המשתמש ו/או מי מטעמו, ביצע ו/או מבצע, שימוש לרעה בתכני האתר;
 2. המשתמש ו/או מי מטעמו, פרסם ו/או מפרסם, פרסומים אודות הנהלת האתר ו/או של Dynamic Brain ו/או של מי מטעמם, ברשתות החברתיות ו/או אמצעי מדיה אחרים (לרבות מדיה מודפסת ו/או כל פרסום אחר), אשר אינם עולים בקנה אחד עם מטרותיה העסקיות של הנהלת האתר, לרבות פרסום המלצה שלילית (“דיס-המלצה”) בקשר להנהלת האתר ו/או תכני השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר. סעיף זה נכתב תוך התחשבות בכך שיכולתה של הנהלת האתר להתגונן מפרסום כאמור הינה מוגבלת מאוד עקב שיקולים של שמירה על צנעת הפרט;
 3. המשתמש ו/או מי מטעמו, אינו שמר ו/או שומר על שמה הטוב, של הנהלת האתר ו/או של Dynamic Brain ו/או של מי מטעמם, והוציא ו/או מוציא, דיבתה של הנהלת האתר ו/או של Dynamic Brain ו/או של מי מטעמם;
 4. המשתמש ו/או מי מטעמו, עושה ו/או עושה שימוש בלתי סביר בתכני האתר, לרבות אך לא רק, שימוש מסחרי ו/או פרסום בלתי מורשה של תכני האתר לאדם אחד או יותר;
 5. המשתמש ו/או מי מטעמו, פגע ו/או פוגע, ו/או עשה ו/או עושה מעשה שיש בו כדי לפגוע (אף לא פגע ו/או פוגע) בזכויות היוצרים של הנהלת האתר בתכני האתר;
 6. המשתמש ו/או מי מטעמו, פגע ו/או פוגע, ו/או עשה ו/או עושה מעשה שיש בו כדי לפגוע (אף לא פגע ו/או פוגע) בסימן מסימני המסחר של הנהלת האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים;
 7. הטרדת הנהלת האתר, לרבות אך לא רק, שליחת הודעות רבות ו/או ביצוע התקשרויות בכל אמצעי שהוא לגבי אותו העניין, ולאחר שכבר ניתן מענה על ידי הנהלת האתר בעניין זה;
 8. התנהגות שאינה הולמת;
 9. המשתמש ו/או מי מטעמו, עבר ו/או עובר, על הוראה מהוראות חוק עוולות מסחריות, תשנ”ט-1999.

לרוכשי התכנית תנתן גישה למערכת האתר (שם משתמש וסיסמה לאזור האישי) למשך שנה מיום הרכישה. בנוסף על כל סעד אחר על פי תקנון זה ועל פי כל דין, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הגישה של המשתמש לתכנית ולמערכת האתר בכל שלב, לרבות מיד לאחר הרכישה ו/או בכל שלב לאחר מכן, וזאת ככל וקיים חשד סביר של הנהלת האתר, כי המשתמש מפר ו/או עשוי להפר בעתיד את התחייבויות המשתמש המהותיות.

על אף כל האמור לעיל, במהלך תקופת ההארכה, ככל שניתנה למשתמש על ידי הנהלת האתר (270 הימים הנוספים שהם מעבר ל-90 הימים הראשונים שהם בשיקול דעת הנהלת האתר כאמור לעיל), להנהלת האתר תשמר הזכות להפסיק את הגישה של המשתמש למערכת האתר בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת מבלי שהנהלת האתר תצטרך לידע בכך את המשתמש ובלי שתצטרך לנמק את החלטתה, ואין הדבר יחשב לפגיעה בזכויות המשתמש במסגרת רכישת התכנית.

למען הסר ספק, ככל והנהלת האתר הפסיקה את גישתו של משתמש למערכת האתר בשל חשד כי המשתמש הפר ו/או עשוי להפר את אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש המהותיות, המשתמש לא יהא זכאי לכל החזר כספי.

 

התנהגות נאותה

המשתמש מתחייב לפעול על פי האמור בתנאי שימוש אלו בלבד, ושלא לעבור על התחייבויות המשתמש המהותיות כהגדרתן בפרק הקודם. התנהגות המשתמש, במעשה או במחדל, שהיא בניגוד לאמור בתקנון זה או שהיא מהווה מעבר על התחייבויות המשתמש המהותיות, תהווה הפרה של תנאי שימוש אלו ותזכה את הנהלת האתר בסעדים לה היא זכאית על פי כל דין לרבות אך לא רק, סעדים בגין הפרת חוזה.

 

אופי התשלום, מחירים ותעריפים

אופי התשלום והמחירים עבור השירותים הניתנים באתר נקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר כפי שמפורסם באתר מעת לעת. כמו כן, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי החיוב ומחירי המוצרים והשירותים המוצעים באתר בכל מועד שתבחר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות שינוי תעריפים במנויים קיימים שכבר נרכשו על ידך.

 

מדיניות ביטולים

ככלל, לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי מלא או חלקי לאחר הרכישה ו/או השימוש בשירות ו/או מוצר שנרכש באתר. חשבונית מס/קבלה נשלחת אוטומטית לכתובת האימייל שסיפק המשתמש מיד עם ביצוע הרכישה. בקשות לקבלת העתק חשבונית מס/קבלה יתקבלו אך ורק דרך שליחת בקשה לאימייל support@dynamicbrain.co.il ותיענה אך ורק באימייל או דרך מערכת ההודעות הפנימיות של התכנית שנרכשה. לא ניתן לבטל עסקה ולא ניתן לקבל החזר, בגין רכישת שירות או מוצר שנרכש במסגרת האתר, הכל כפוף להגבלות שבדין ובפרט בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010. ככל והלקוח זכאי להחזר כספי כלשהו בהתאם לאמור בחוק, החזר זה יהיה במידה המינימאלית הדרושה על מנת לעמוד בדרישות החוק. ככל והלקוח זכאי לביטול עסקה, הביטול יעשה בזמן המאוחר ביותר שניתן על מנת לעמוד בדרישות החוק. הכל, אלא אם קבעה הנהלת האתר אחרת במפורש תחת תנאי השימוש.

 

המשתמש מודע ומסכים לכך כי השירותים המוצגים באתר חוסים תחת הגדרת “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995. לכן, על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, משתמש הרוכש שירות באתר אינו זכאי להחזר כספי או לביטול העסקה. עם זאת, בשירותים הנרכשים באתר בהם המידע הופך להיות נגיש למשתמש בהדרגה, (לדוגמא: ב”תכנית” כהגדרה לעיל המשתמש שרכש נהנה מ-6 סרטונים הנפתחים מיד עם רכישת התכנית, ולאחר מכן סרטון חדש כל 24 שעות ובסה”כ 37 סרטונים), הנהלת האתר, תענה בחיוב לבקשת ביטול והחזר כספי בכתב של משתמש, שנתקבלה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובמהלך תקופה זו בלבד, וזאת ביחס לחלק היחסי של השירות אשר עדיין לא ניתנה אליו גישה נכון ליום בו הנהלת האתר ביצעה את הביטול בפועל והפסיקה את מנוי המשתמש, הכל בניכוי עמלת סליקה ודמי טיפול (לדוגמא: ב”תכנית” כהגדרתה לעיל כלולים 37 סרטונים, כאשר 6 סרטונים הופכים נגישים ביום הרכישה, ולאחר מכן כל 24 שעות המשתמש מקבל גישה לסרטון נוסף. משתמש רכש ביום שלישי בשבוע וביקש לבטל את הרכישה ביום חמישי בשבוע לאחר שקיבל גישה לסרטון השמיני. ביום שישי ושבת המשתמש קיבל גישה לסרטונים התשיעי והעשירי. ביום ראשון בשבוע, לאחר שהמשתמש קיבל גישה לסרטון האחד-עשר, הנהלת האתר ביטלה את מנוי המשתמש. המשתמש יקבל החזר בעבור החלק היחסי שהמשתמש עדיין לא קיבל אליו גישה, כלומר עבור הסרטונים השניים עשר עד השלושים ושבעה ובסה”כ 70.27% מהתשלום, לפני ניכוי עמלת סליקה ודמי טיפול). הנהלת מתחייבת להגיב לבקשת החזר בכתב של משתמש תוך שני ימי עסקים לכל היותר (להלן: “מדיניות החזר יחסי בתוך 14 יום“). יובהר כי הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכני הקורסים והתכניות באתר, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

כמו כן, על אף האמור לעיל בדבר מדיניות הביטולים, ב”תכנית” כהגדרתה לעיל, משתמש יוכל לקבל החזר כספי אם ביקש זאת בכתב מהנהלת התכנית במייל support@dynamicbrain.co.il, או דרך לשונית התמיכה שבאזור האישי של המשתמש באתר, תוך 7 ימים מיום רכישת התכנית (כלומר, החל מרגע הרכישה ועד חצות הלילה של היום ה-7 העוקב ליום הרכישה) ובכפוף לכך שעד למועד בקשתו ולאחר מכן לא עבר באופן ישיר או עקיף על התחייבויות המשתמש המהותיות כהגדרתן לעיל תחת פרק “התכנית”, ובכפוף לכך שחתם מול הנהלת האתר על טופס בקשה להחזר כספי והעדר טענות, הכולל בין השאר, סעיפים בדבר התחייבויות המשתמש המהותיות. אם שלח המשתמש בקשה כאמור תוך 7 ימים ממועד רכישתו והוא עשוי להיות זכאי להחזר כספי, הנהלת האתר תשלח למשתמש טופס בקשה להחזר כספי והעדר טענות כאמור לחתימתו. על מנת להיות זכאי להחזר הכספי על המשתמש למלא את טופס הבקשה להחזר כספי והעדר טענות ולהחזירו מלא וחתום באופן תקין למייל support@dynamicbrain.co.il תוך 3 ימי עסקים מיום ששלחה אותו הנהלת האתר למשתמש (להלן: “מדיניות החזר מלא בתוך 7 יום“). יודגש כי על אף כל האמור לעיל תחת פסקה זו, הזכות להחזר כספי על פי מדיניות החזר מלא בתוך 7 יום תנתן אך ורק למשתמשים אשר הם ו/או מי מטעמם ו/או מי ממשפחתם לא קיבלו בעבר החזר כספי על פי מדיניות החזר יחסי בתוך 14 יום ו/או על פי מדיניות החזר מלא בתוך 7 יום, כך שמשתמש אשר מימש את זכותו להחזר כספי כלשהו בעבר (ללא הגבלת זמן), הרי שאותו משתמש ו/או מי מטעמו ו/או מי ממשפחתו (לרבות באמצעות שימוש ב”משתמש” אתר אחר) לא יהא זכאי יותר להחזר כספי על פי מדיניות החזר מלא בתוך 7 יום ביחס לכל רכישה עתידית של “התכנית” כהגדרתה לעיל.

יודגש כי הודעות שיתקבלו בדרך אחרת, ולא במייל support@dynamicbrain.co.il או דרך לשונית התמיכה שבאזור האישי של המשתמש באתר, לא יחשבו כהודעות שהתקבלו לעניין מדיניות החזר מלא בתוך 7 יום. החזר מלא ינתן אך ורק בכפוף למדיניות החזר מלא בתוך 7 יום ובכפוף לכך שבקשת הביטול נשלחה במייל support@dynamicbrain.co.il, או דרך לשונית התמיכה שבאזור האישי של המשתמש באתר ובדרכים אלו בלבד.

כמו כן יובהר, כי בקשת החזר שתתקבל לאחר חצות הלילה של היום ה-7 העוקב ליום רכישת התכנית ועד חצות הלילה של היום ה-14 העוקב ליום רכישת התכנית, תהא זכאית להחזר יחסי בלבד בהתאם למדיניות החזר יחסי בתוך 14 יום. באשר לבקשות להחזר כספי שיתקבלו לאחר חצות הלילה של היום ה-14 העוקב ליום רכישת התכנית, המשתמש המבקש לא יהא זכאי לכל החזר כספי.

כמו כן, המשתמש מודע לכך שכיסוי עלות התכנית באמצעות ביטוח פרטי או ביטוח אחר עשויה להיות אפשרית אך ורק בהתאם ובכפוף לתנאי הפוליסה הפרטית של המשתמש, בתכנית בלבד, ובאחריות המשתמש בלבד.

על אף כל האמור לעיל, משתמש וכן בן/בת זוגו המנהל/ת עימו משק בית משותף, לא יהיו זכאים להחזר כספי על פי מדיניות החזר מלא בתוך 7 יום, בכל אחד מהמקרים הבאים בנפרד:

 1. אם אותו משתמש קיבל בעבר, בכל מועד שהוא, זיכוי כלשהו על רכישה אחרת מהנהלת האתר (של התכנית, או של כל שירות אחר), על פי מדיניות החזר מלא בתוך 7 יום או על פי מדיניות החזר יחסי בתוך 14 יום, או כל מדיניות ביטול אחרת.
 2. הנהלת האתר בחרה שלא לתת למשתמש מסויים את זכות הביטול לפי מדיניות החזר מלא בתוך 7 יום, וידעה בכך את המשתמש טרם רכישתו ועד 3 ימי עסקים מרכשיתו.

כמו כן, מדיניות החזר מלא תוך 7 יום תוגדר כמדיניות הדדית, המאפשרת גם להנהלת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחזיר למשתמש את כספו בתוך תקופה זו, ולהפסיק את השתתפותו בתכנית של משתמש באופן מיידי בכל מועד בתוך תקופה זו, ובמקרה כאמור המשתמש מתחייב בזאת לפעול על פי האמור במדיניות החזר מלא תוך 7 יום לרבות חתימה על כתב העדר טענות כאמור במדיניות. יודגש כי אין בסירובו של המשתמש לחתום על כתב העדר טענות כדי לגרוע מהתחיבויות המשתמש על פי תנאי שימוש אלו, לרבות התחייבויות המשתמש המהותיות כהגדרתן לעיל, גם אחר הפסקת השתתפותו בתכנית. עוד יודגש כי אפשרות זו עומדת להנהלת האתר בנוסף על כל אפשרות אחרת העומדת להנהלת האתר על פי תנאי שימוש אלו ועל פי כל דין, ואין בה כדי להטיל על הנהלת האתר את החובה לביצוע החזר כספי ככל והחליטה הנהלת האתר על ניתוק משתמש מהתכנית ו/או ממערכת האתר.

אין כפל מבצעים, הנחות או בונוסים. לעניין זה “מבצע”, “הנחה”, “הטבה”, או “בונוס”, משמעה כל מבצע, הנחה, הטבה או בונוס, שניתנת מאת הנהלת האתר למשתמש, ולרבות הטבה בדבר אפשרות הלקוח לקבלת החזר כספי לו זכאי הלקוח מתוקף תקנון זה או אחר, אשר היא מטיבה עם הלקוח יותר מהוראות החוק בעניין. כל מתן מבצע, הנחה, הטבה או בונוס ללקוח המהווה כפל למבצע, הנחה, הטבה, או בונוס אחר, תהיה בשיקול דעת הנהלת האתר, ואין במתן אותו כפל מבצע, הנחה, הטבה או בונוס לאותו לקוח מחייבת את הנהלת האתר להמשיך ולנהוג באותו האופן בכל מקרה אחר, אף אם הנסיבות זהות הן, וזאת בין אם כלפי אותו לקוח, ובין אם כלפי לקוחות אחרים. 

 

זכאות לבונוס

ככל שבמהלך מפגש היכרות טרם הרשמה לתכנית, המכונה גם “שיעור אונליין” או “הדרכת אונליין” או כל שם דומה אחר (להלן: “הדרכת האונליין“), הוצע לך להרשם לתכנית, ובנסגרת זו הוצע לך “בונוס” (ורק ככל והוצע), הרי שזכאותך לבונוס זה כפופה, בין השאר לעמידתך בכל התנאים הבאים יחד:

 1. נכחת בהדרכת האונליין שבה הוצג הבונוס מתחילתה ועד סופה;
 2. נרשמת לתכנית עד שעה 23:59 של היום שבו התקיימה הדרכת האונליין שבו הוצג הבונוס;
 3. סיום התכנית בהצלחה. לעניין זה בלבד, “סיום התכנית בהצלחה” משמעה כי הילד אינו מרטיב כלל כלומר, אינו מרטיב בלילה ו/או ביום. הסיבה לכך היא שהבונוס עשוי להיות אפקטיבי עבור הילד ו/או ההורה אך ורק במידה והילד הפסיק להרטיב לחלוטין.
 4. ביקשת את הבונוס מהנהלת האתר בכתב תוך 14 יום מסיום התכנית.
 5. כל תנאי נוסף אשר הוצג במסגרת הדרכת האונליין.

כמו כן הבונוס יהא כפוף לתנאים נוספים אשר הוצגו במהלך הדרכת האונליין, ככל שהוצגו.

 

אתרים מקושרים אחרים

על ידי מתן קישורים לאתרים אחרים, הנהלת האתר אינה מתחייבת או ערבה למידע או המוצרים, או מאשרת את המידע או המוצרים, הקיימים באתרים אלה. בנוסף, קישור לאתר אינו מצביע על קשר כלשהו לאתר המקושר או תמיכה בו.

הנהלת האתר אינה פועלת או שולטת באתרים חיצוניים כלשהם, ואין לה כל אחריות למידע, למוצרים ו/או לשירותים הנמצאים באתרים חיצוניים כלשהם. אין בקישורים אלה כדי לאשר את הדיוק או המהימנות של מידע, מוצרים ו/או שירותים כלשהם הניתנים באתרים חיצוניים כלשהם או באמצעותם, לרבות אך לא רק, מצג מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, כמו לדוגמה מצג לגבי סחירות או התאמה למטרה מסוימת. אתה לוקח על אחריותך הבלעדית ונוטל על עצמך את מלוא הסיכון הכרוך בשימוש שלך באתרים חיצוניים כלשהם.

 

אתר מסחרי הכולל שיווק שותפים

אתה מודע לכך שהנהלת האתר אכן מייצרת הכנסות מהאתר. נא הנח את הדברים הבאים בעת קריאת תוכן האתר, ​​שימוש בכלים שלנו או אינטראקציה אחרת עם מידע כלשהו המוצג באתר:  (1) הנהלת האתר עושה שימוש ב”קישורי שותפים” המפנים מבקרים לאתרי צד שלישי. הנהלת האתר מפוצה על פי הפניה אם המבקר מבצע בהצלחה פעולה שצוינה מראש (לדוגמה, פותח חשבון חדש); (2) כל קישור לאתר של צד שלישי עשוי להיות קישור של שותפים אשר עשוי להכיל או לא יכול להכיל קובץ עוגיה “cookie” המצורף אליו (קרא עוד על קובצי העוגיות לעיל); (3) על כל המבקרים להניח כי כל המוצרים (לדוגמה, ספרים, תוכנה, עלוני מידע, אלקטרוניקה) או שירותים (לדוגמה מנויים בחינם או בתשלום) המוזכרים באתר או באתרי הצד השלישי התקבלו ללא עלות (אלא אם כן צוין אחרת) לפני הזכרתם. להנהלת האתר הסכמי שיווק עם “שותפים” רבים ושונים (כלומר מתווכים מקוונים, אתרים, שירותים פיננסיים, הוצאות ספרים). כל השותפים מתגמלים את הנהלת האתר עבור קידום המדיה ו/או המוצרים ו/או השירותים שלהם. שיתוף הפעולה בין הנהלת האתר לשותפיה כאמור עשוי להיות על בסיס עלות לפעולה (CPA), עלות לאלף צפיות (CPM) או על פי צורה אחרת שמוסכמת על ידי שני הצדדים. אין לראות בקיומם של הסכמי שיווק אלה כאישור או המלצה של הנהלת האתר על השותפים ו/או כל אחת מהחברות המסונפות להם. השימוש באתר זה ובשירותיו ו/או במוצריו הוא החלטה אישית שלך ושל כל גורם הבוחר בשירות ו/או מוצר זה.

 

קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות סרטוני וידאו ותכני קורס/ים, סדנא/ות, תכנית/תכניות ומידע על השיטה של הנהלת האתר על כל צורותיהם, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה, סימני מסחר לרבות סימן המסחר הרשום Brain Gym, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר, שייכים במלואם להנהלת האתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של הנהלת האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאת הנהלת האתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד את תוכן האתר, ובכלל זה פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים לרבות סימן המסחר הרשום Brain Gym, או כל מדיה ותוכן אחר ללא קבלת אישור כתוב מראש. על אף האמור שימוש בסרטוני וידאו ותכני קורס/ים, סדנא/ות, תכנית/תכניות ומידע על השיטה של הנהלת האתר במסגרת האתר ע”י בעל המנוי (ועל ידו בלבד) לשימוש פרטי ולצורך שלשמו ניתנה הגישה אליהם מלכתחילה, הינו שימוש מותר.

קבלת גישה לסרטוני וידאו ותכנים במסגרת רכישה באתר של קורס/ים, סדנא/ות, תכנית/תכניות ומידע על השיטה של הנהלת האתר מעניקה לבעל המנוי זיכיון שימוש בתוכן אותה תכנית כפי שניתן במועד הרכישה, לצרכיו הפרטיים בלבד, וכל שימוש מסחרי באותה התכנית ו/או שימוש על ידי אחר מוחרג במסגרת הרישיון. קבלת גישה לתכניות כאמור אינה מעניקה לבעל המנוי כל בעלות ו/או זכויות יוצרים באותה התכנית ו/או בכל חלק ממנה ו/או מתוכנה.

 

פרטיות מבקרים באתר

כמו רוב מפעילי האתרים, הנהלת האתר אוספת מידע שאינו מזהה באופן אישי מהסוג שדפדפני האינטרנט והשרתים מעמידים בדרך כלל לרשותו. זה כולל, בין היתר, סוג דפדפן, העדפת שפה, אתר מפנה ותאריך ושעה של כל בקשת מבקר באתר. מטרתה של הנהלת האתר באיסוף מידע שאינו מזהה אישית היא להבין טוב יותר כיצד מבקרים משתמשים באתר. מעת לעת, הנהלת האתר עשויה לשחרר מידע שאינו מזהה באופן מצטבר. דוגמאות לכך כוללות פרסום של דוח על מגמות השימוש באתר או חשיפת סטטיסטיקה.

הנהלת האתר אוספת גם מידע בעל זיהוי אישי, כמו כתובות פרוטוקול אינטרנט (“IP”). הנהלת האתר אינה משתמשת במידע כזה כדי לזהות את מבקריה. הנהלת האתר גם לא חושפת מידע שמזהה באופן אישי, למעט באותן נסיבות בהן היא משתמשת וחושפת מידע מזהה אישי, כמתואר להלן.

 

המידע שלך

הנהלת האתר משתמשת באמצעי אבטחה טכנולוגיים על מנת לאבטח את המידע שלך. עם זאת אתה מודע לכך שהאתר ומאגרי המידע שלו אינם חסינים מפני התקפות סייבר ומפני גניבת ו/או דליפת מידע, ואתה משחרר בזה אתר הנהלת האתר מכל אחריות בגין אירועים כאמור ומוותר על כל טענה כנגד הנהלת האתר באשר לאירועים כאמור ו/או באשר לכל נזק העלול להיגרם בגינם באופן ישיר או עקיף.

המידע שלך ישמר אצל הנהלת האתר ולא יועבר לגורמים שלישיים וזאת מלבד מקרים ספציפיים המצויינים תחת תנאי השימוש.

אתה מסכים לכך שהמידע שלך ישמש לצרכים שיווקיים של האתר, לרבות שליחת אימיילים פרסומיים, הצעות, פרסום של גורמים שלישיים וכיו”ב.

בשום מקרה האתר לא יעביר פרטים מזהים שלך, אלא על פי אישורך או כפי הנדרש על פי חוק.

בהרשמתך לאתר/ברכישתך באתר אתה מצהיר כי הפרטים שמילאת הם פרטיך האישיים והם פרטים מלאים ומדוייקים. חל איסור מוחלט על התחזות ו/או הרשמה בשם אדם אחר.

 

איסוף מידע אישי

מבקרים מסוימים באתר בוחרים לקיים אינטראקציה עם האתר בדרכים המחייבות את הנהלת האתר לאסוף מידע אישי. כמות המידע וסוג המידע שאוספים על ידי הנהלת האתר תלוי באופי האינטראקציה. בכל אחד מהמקרים, הנהלת האתר אוספת מידע כזה רק כנדרש או מתאים למימוש מטרת האינטראקציה של המבקר עם האתר. מכיוון שמבקר מספק מידע אישי מרצונו, מבקר רשאי תמיד לסרב למסור מידע אישי. על המבקר לדעת כי יתכן שאזורים או פונקציות מסויימות באתר לא יעבדו, או לא יעבדו כראוי, ללא מידע אישי.

 

שימוש והגנה על מידע אישי

חברת הנהלת האתר חושפת מידע מזהה ואישי באופן פוטנציאלי רק לעובדיה, קבלניה וארגונים קשורים שלה (א) שצריכים לדעת את המידע על מנת לעבד אותו מטעמה של הנהלת האתר או לספק שירותים זמינים באתר, ו/או (ב) שהסכימו שלא לחשוף אותו לאחרים, למעט במידת הצורך כדי לעבד את המידע ו/או לספק שירות מטעם הנהלת האתר. חלק מאותם עובדים, קבלנים וארגונים קשורים עשויים להיות ממוקמים מחוץ למדינת מולדתך; על ידי שימוש באתר, אתה מסכים להעברת מידע כזה אליהם.

הנהלת האתר אינה משכירה או מוכרת את המידע האישי שלך או מידע שיכול לזהות אותך אישית. מלבד עובדיה, הקבלנים והארגונים המסונפים אליה, כמתואר לעיל, הנהלת האתר חושפת מידע בעל פוטנציאל זיהוי אישי ומידע אישי רק כאשר נדרש לעשות זאת על פי החוק, או כאשר הנהלת האתר מאמינה בתום לב כי גילוי המידע הינו הכרחי באופן סביר בכדי להגן על רכוש או זכויות אחרות של הנהלת האתר, צדדים שלישיים, או של הציבור הרחב.

נשמור את המידע האישי שלך לפי הצורך כדי לספק לך את המוצרים והשירותים שביקשת. אנו נשמור ונשתמש במידע האישי שלך במידת הצורך כדי לעמוד בהתחייבויותינו החוקיות, לפתור מחלוקות ולאכוף את זכויותינו וחובותינו החוקיות. תקופת שמירה זו עשויה להתארך מעבר לנקודה בה סיימת לעמוד בקשר איתנו כאשר להנהלת האתר יש בסיס לגיטימי או חובה חוקית לעשות זאת. בנוסף, תוכל לבקש מהנהלת האתר למחוק את המידע האישי שלך כמתואר בתנאי שימוש אלו.

 

הודעות מאיתנו ותקשורת נוספת

בביקורך באתר, אתה מסכים שהנהלת האתר עשויה לשלוח לך מדי פעם הודעות, בין אם בדואר ו/או בדואר אלקטרוני, כדי לספר לך על תכונות חדשות, לבקש ממך משוב, לספק לך מידע שיווקי, או ליידע אותך בדרך אחרת על האתר ושירותיו. יש לך את הזכות לבטל את קבלת תקשורת מסוג זה וצריך רק להודיע ​​לנו על בקשתך שלא לקבל עוד תקשורת כזו. ביחס לבקשות אחרות שתשלחו אלינו (למשל באמצעות דוא”ל תמיכה או באמצעות אחד ממנגנוני המשוב שלנו), אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפרסם את בקשתך כדי לעזור לנו לענות לבקשתך או לעזור לנו לתמוך במשתמשים אחרים. הנהלת האתר עושה מאמצים סבירים ומחושבים על מנת להגן מפני גישה בלתי מורשית, שימוש, גניבה, שינוי או הרס של מידע אישי ומידע בעל יכולת זיהוי אישי.

שעות התמיכה הטכנית והדרכה לנרשמים לתכנית – ימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00. התקשורת עם הנהלת האתר תבוצע בדרכים הבאות בלבד:

עבור אדם שלא רכש את התכנית, או שאין לו גישה לאזור האישי, באמצעות אימייל לכתובת support@dynamicbrain.co.il, באמצעות יצירת קשר טלפוני, או דרך עמוד צור הקשר שבאתר המצוי בקישור:

https://dynamicbrain.co.il/contact/

עבור משתמש שרכש את התכנית ויש לו גישה לאזור האישי באתר, יפנה להנהלת האתר לצורך בקשת תמיכה או כל הודעה אחרת אך ורק דרך לשונית התמיכה שבאזור האישי של המשתמש באתר. הודעות שנשלחו בדרך זו, בתקופת 31 ימי התכנית, יענו תוך 1 ימי עסקים אם נשלחו בשעות הפעילות, או תוך 2 ימי עסקים אם נשלחו שלא בשעות הפעילות. הודעות שנשלחו בדרך זו, לאחר תקופת 31 ימי התכנית ועד לסיום 90 ימי התמיכה שמיום הרכישה, יענו תוך 2 ימי עסקים אם נשלחו בשעות הפעילות, או תוך 3 ימי עסקים אם נשלחו שלא בשעות הפעילות. כמו כן, משתמש שרכש את התכנית מוזמן לבקש תמיכה במהלך מפגשי הזום (Zoom) לייב להורים המתקיימים במסגרת התכנית. תמיכה אישית באמצעים אחרים, לרבות שיחות טלפון ו/או זום, תבוצע על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר וביוזמתה בלבד.

בקשות או הודעות שתשלחנה בדרך אחרת לא תעננה. יובהר כי הנהלת האתר רשאית לשלוח הודעות מערכת אוטומטית לוואטסאפ (Whatsapp) של המשתמש, וברכישת התכנית הנך מסכים לשליחת הודעות אלו. הודעות אלו נועדו כתזכורות ו/או כאמצעי לאספקת מידע בקשר עם התכנית, ולא כאמצעי תקשורת בין הצדדים. אין לראות בהודעות אלו כדי לתת למשתמש הרשאה לביצוע התקשרות עם הנהלת האתר באמצעות הטלפון או אפליקציית הווצאפ (Whatsapp), או כדי לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו בדבר דרכי ההתקשרות של המשתמש עם הנהלת האתר, לרבות בקשות תמיכה.

תמיכה שהיא מעבר לאמצעים המוצגים לעיל תהא בתוספת תשלום כאמור להלן:

כל מפגש זום (Zoom) נוסף מעבר ל-3 כרוך בתוספת תשלום של 360 ₪ כולל מע”מ.

חבילת תמיכה לחודש ימים נוסף (לא כולל מפגשי זום): תוספת תשלום של 594 ₪ כולל מע”מ.

שיחת טלפון אישית עם יונית (30 דקות) – תוספת תשלום של 540 ₪ כולל מע”מ.

שיחת טלפון אישית עם נציגת תמיכה (20 דקות) – תוספת תשלום של 270 ₪ כולל מע”מ.

ככל ומכל סיבה שהיא התקיימה שיחה טלפונית ו/או וידאו בין הנהלת האתר לבין משתמש (לרבות אך לא רק, באופן קבוצתי/ועידה), הנהלת האתר רשאית לבצע תיעוד של השיחה בכתב ולשלוח אותו למשתמש. ככל ולדעת המשתמש האמור בתיעוד השיחה אינו נכון ו/או מדוייק עליו להגיב לתיעוד השיחה תוך 72 שעות ממועד שליחת תיעוד השיחה אל המשתמש. הנהלת האתר רשאית להגיב לכל תגובה כאמור לרבות תגובות חוזרות ועל המשתמש להגיב תוך 72 שעות ממועד שליחת התגובה של הנהלת האתר אל המשתמש. הימנעות משליחת תגובה כאמור לתיעוד השיחה ו/או לתגובה של הנהלת האתר תתפרש כהסכמת המשתמש לכך שהכתוב בתיעוד השיחה, ובתגובותיה של הנהלת האתר לתגובות המשתמש ככל שנשלחו, אכן משקף את כל שנאמר בשיחה. תיעוד השיחה ותגובותיה של הנהלת האתר לתגובות המשתמש ככל שנשלחו, יהוו יחד ראיה מכרעת וסופית לכל האמור בשיחה.

כמו כן בקשר לכל תקשורת בכל אמצעי מדיה שבוצעה בין המשתמש לבין הנהלת האתר, וכן ביחס לכל עניין שהוא הקשור למשתמש מסויים, הנהלת האתר רשאית לבצע תיעוד בכתב של אותה תקשורת ו/או עניין ולשלוח אותו למשתמש. ככל ולדעת המשתמש האמור בתיעוד אינו נכון ו/או מדוייק עליו להגיב לתיעוד תוך 72 שעות ממועד שליחת התיעוד אל המשתמש. הנהלת האתר רשאית להגיב לכל תגובה כאמור לרבות תגובות חוזרות ועל המשתמש להגיב תוך 72 שעות ממועד שליחת התגובה של הנהלת האתר אל המשתמש. הימנעות משליחת תגובה כאמור לתיעוד ו/או לתגובה של הנהלת האתר תתפרש כהסכמת המשתמש לכך שהכתוב בתיעוד, ובתגובותיה של הנהלת האתר לתגובות המשתמש ככל שנשלחו, אכן משקף את שנאמר באותה תקשורת ו/או את עובדות אותו העניין (לפי המתאים). התיעוד ותגובותיה של הנהלת האתר לתגובות המשתמש ככל שנשלחו, יהוו יחד ראיה מכרעת וסופית לכל האמור באותה תקשורת ו/או עובדות אותו העניין (לפי המתאים).

 

עוגיות )או “Cookies”)

קובץ Cookie וטכנולוגיה/יות דומה/ות (ביחד, “עוגיות”) היא מחרוזת מידע שמאחסן אתר במחשב של מבקר, ושדפדפן המבקר מספק לאתר בכל פעם שהמבקר חוזר. האתר משתמש בעוגיות כדי לעזור להנהלת האתר לזהות ולעקוב אחר מבקרים, השימוש בהם באתר והעדפות הגישה לאתר שלהם. קבצי ה-Cookie של הנהלת האתר מופעלים במהלך ההפעלה הנוכחית שלך וגם קבועים (נשארים איתך מעבר להפעלה הנוכחית). המשתמשים באתר עשויים לחוות גם עוגיות של האתר וגם קבצי צד שלישי. מבקרים באתר שאינם מעוניינים להרשות עוגיות במחשב שלהם רשאים לבטל את הסכמתם על ידי הגדרת דפדפני האינטרנט שלהם לסרב לעוגיות לפני השימוש באתר או, במקרה של קובצי עוגיות של צד שלישי, על ידי ביטול הסכמה ישירות עם אתרי הצד השלישי, על ידי ביקור באתרים אלו וביצוע השינויים המתאימים בהגדרת העדפת המשתמש. למען הבהירות, רוב הטכנולוגיות דמויות העוגיות מסתמכות על כך שהעוגיות יתפקדו כראוי, ולכן במקרים רבים חסימת קבצי עוגיות באמצעות הגדרת העדפת משתמשים של צד שלישי תפגע בתפקודו. עליך לדעת כי על ידי ביטול קבלת עוגיות ייתכן שתכונות מסוימות באתר לא יתפקדו כראוי. לקבלת הוראות לביטול העוגיות, לחץ על אפשרות העזרה בדפדפן האינטרנט שלך. שים לב כי על פי עמידה במדיניות ההסכמה המפורשת של הנהלת האתר, המשתמשים העניקו את הסכמתם המפורשת לשימוש בכל קובצי העוגיות, כולל אך לא רק, עוגיות הפעלה נוכחית, עוגיות קבועות ועוגיות של צד שלישי. על ידי ביקור באתר זה וגלילה, אתה מסכים למדיניות העוגיות שלנו ושאנחנו עשויים להשתמש בעוגיות ליצירת חוויית המשתמש הטובה ביותר.

 

מידע אודות עוגיות ומקור ההגעה

עוגיות חוויית משתמש: עוגיות אלה מיועדות לשימוש בכל רחבי האתר שלנו ומספקות לך את חווית המשתמש הטובה ביותר.

עוגיות ניתוח נתונים: עוגיות אלה אוספות נתונים המשמשים לניתוח אופן השימוש באתרים שלנו או עד כמה הקמפיינים השיווקיים שלנו יעילים.

עוגיות פרסום: עוגיות אלו מאפשרות לנו להציג מודעות פרסום רלוונטיות על סמך תחומי העניין שלך.

 

הגדרת פרטיות בדפדפן – אל תעקוב אחר בקשות ואותות

“אל תעקוב אחר בקשות ואותות” או נוסחים דומים, הן הגדרות בדפדפני אינטרנט מסוימים המתריעים בפני אתרים כי המשתמש אינו מעוניין במעקב. האפשרות אם לכבד או שלא לכבד הגדרות אלו הינה אופציונלית עבור האתרים, ואתרים רבים אינם מכבדים הגדרות אלו אלה. יחד עם אתרים רבים אחרים, האתר אינו מכבד את הגדרות “אל תעקוב אחר בקשות או אותות”. יחד עם זאת, כפי שהוסבר לעיל, אם תבחר שלא לקבל עוגיות, אנו נכבד את בקשתך.

 

פרטיות אצל אתרי צד שלישי

האתר מכיל קישורים לאתרים, אפליקציות, שירותים ומוצרים אחרים (ביחד, “אתרים אחרים”). הנהלת האתר והאתר אינם שולטים, בודקים או תומכים באתרים אחרים אלה. הנהלת האתר והאתר אינם בודקים, מאשרים או בהכרח מסכימים עם מדיניות הפרטיות של אתרים אחרים אלה. לפני שתשתף מידע אישי עם אתרים אחרים אלה, עליך לעיין במדיניות הפרטיות שלהם, בפרקטיקות ובמידע אחר הקיים אודות אופן הטיפול שלהם במידע האישי שלך.

 

סמכות שיפוט

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הנהלת האתר לבינך, הצדדים יעשו כל מאמץ על מנת להסדיר את חילוקי הדעות ביניהם בדרכי נועם ומבלי לערב ערכאות משפטיות. אם על אף השקעת מאמצים אלו ע”י הצדדים לא יעלה בידם כדי להסדיר את חילוקי הדעות ביניהם, יפנו הצדדים לבורר אשר יהיה בעל ניסיון בתחום הסחר האינטרנטי ואשר ימונה בהסכמה הדדית ביניהם. אם לא יגיע הצדדים לידי הסכמה ביניהם ימונה בורר כאמור ע”י לשכת עורכי הדין. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר ינמק את פסק דינו ולא תנתן עליו רשות ערעור. פסקה זו תשב כהסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין על פי חוק הבוררות, תשכ”ח-1968. בכל מקרה שמכל סיבה שהיא יהיו מנועים הצדדים מלנהל את הסכסוך באמצעות בורר כאמור, יהיה בית המשפט בתל אביב-יפו, בית המשפט המוסמך הבלעדי לדון בסכסוך.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

 

המחאה

המשתמש אינו רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לאחר ו/או לסחור בהם בכל דרך. הנהלת האתר רשאית להמחות ו/או להעביר הסכם זה לאחר ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל כך.

 

פרשנות

תנאי השימוש מאגדים בתוכם את מכלול ההסכמות בין הצדדים. לא יהא תוקף לכל הסכמה אחרת בין הצדדים בין שנערכה בכתב ובין שבעל פה, אלא אם הוצגה למשתמש מיד לפני הרכישה כחלק מתנאי הרכישה ונאמר עליה במפורש שהיא חלק מתנאי אותה הרכישה הספציפית, או אלא אם נאמר בה במפורש ובכתב שהיא תקפה על אף הוראות תנאי השימוש.

הכותרות הניתנות לסעיפים נוספו לשם הנוחות בלבד ואין להקיש מהן על פרשנות תנאי השימוש. בכל מקום תחת תנאי השימוש בהם נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה ולהיפך. בכל מקום תחת תנאי השימוש בהם נעשה שימוש בלשון יחיד או בלשון רבים, וטבעם של הדברים הם כי השימוש יהא מתאים גם ללשון שלא נעשה בה שימוש (יחיד או רבים) תהא הכוונה גם ללשון שלא נעשה בה שימוש.

ויתורה של הנהלת האתר על אכיפת אילו מסעיפי תנאי השימוש, ו/או פשרה שהגיע אליה עם משתמש ו/או שיהוי בהעלאת טענה, לא תתפרש כויתור על אילו מזכויותיה לסעדים העולים מהפרה של המשתמש את הוראות תנאי השימוש.

בשימושך באתר אתה מסכים באופן בלתי חוזר לתנאי השימוש במלואם וללא תנאי או סייג.
נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

אם את חווה קשיים כלשהם בתהקדמות בתכנית ו/או חוסר שיתוף פעולה או כל קושי אחר, את מוזמנת לפתוח קריאה בדחיפות בתמיכה ושירות לקוחות על מנת לקבל הדרכה מותאמת אישית להתקדמות בהצלחה בתכנית.

התחברות לאתר